مقاله بررسي خطر حرکات دامنه اي و زمين شناسي مهندسي روستاي دولت آباد در شمال شرق رودبار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۸۷ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي خطر حرکات دامنه اي و زمين شناسي مهندسي روستاي دولت آباد در شمال شرق رودبار
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمين شناسي مهندسي
مقاله زمين لغزش
مقاله دولت آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي چمچالي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: حق نظر شهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محدوده مورد مطالعه در شمال ايران و در فاصله تقريبي ۵۳ كيلومتري جنوب شهرستان رشت در شمال غربي كو ههاي عمارلو قرار دارد. با توجه به انجام عمليات صحرايي و اطلاعات بدست آمده از منطقه با مطالعه نقشه هاي زمين شناسي معلوم شد كه زمين لغزش دولت آباد يك زمين لغزش قديمي است. از جمله عوامل محيطي بسيار كارساز براي زمين لغزش قديمي محدوده مورد بررسي، رودخانه سفيد رود بوده است. عوامل محيطي بسيار كارساز براي زمين لغزش جديد دولت آباد ضمن مهيا بودن شرايط ذاتي مانند جنس، بافت مواد، جهت ناپيوستگي ها، آب، شيب، گسل و شكل دامنه ها و عامل محيطي دخالت انساني و حفر ترانشه براي راهسازي، نقش غيرقابل انكاري داشته است. ضمن بررسي هاي زمين شناسي و زمين شناسي مهندسي بر اساس عوامل ذاتي و محيطي مساعد براي ناپايداري و لغزش، سه نوع منطقه ارزيابي شد:
ـ مناطقي كه استعداد زمين لغزش و ناپايداري ندارند و يا احتمال لغزش آنها خيلي كم است؛
ـ مناطقي كه استعداد نسبي دارند و مستعد لغزش مي باشند؛
ـ مناطقي كه خطر ناپايداري و زمين لغزش جدي دارند؛
نتايج مطالعات صورت گرفته شامل ۲ نقشه زمين شناسي مهندسي با مقياس ۱:۲۰۰۰ گويا شده مي باشد كه به همراه انجام آزمايش مكانيك سنگ و راهكار براي تثبيت زمين لغزش دولت آباد ارايه گرديده است.