مقاله بررسي خطر زمين لرزه ـ گسلش در گستره چهارگوش كرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي خطر زمين لرزه ـ گسلش در گستره چهارگوش كرمان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لرزه خيزي
مقاله سنجش از دور
مقاله خطر زمين لرزه
مقاله گسل
مقاله كرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرين مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گستره چهارگوش كرمان در بخش جنوب باختري دشت لوت از منطقه ايران مرکزي که شاخصه آن زمين لرزه هاي مهم است، واقع گرديده است.
هدف: ارزيابي وضعيت خطر زمين لرزه ـ گسلش در گستره چهارگوش کرمان و تهيه نقشه هاي پهنه بندي خطر زمين لرزه.
روش بررسي: بر اساس شواهد صحرايي و مطالعات سنجش از دور، گسل هاي اصلي كواترنري و جنبا مورد شناسايي و بررسي قرار گرفتند و به دنبال آن تاريخچه لرزه خيزي منطقه تحليل گرديد. براي ارزيابي خطر زمين لرزه در گستره مورد بررسي نيز، نرم افزار Seisrisk III مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج: سامانه گسلي شمال، شمال باختري ـ جنوب، جنوب خاوري گوك به عنوان مهم ترين سرچشمه لرزه زا در گستره چهارگوش كرمان مطرح شد و نقشه هاي پهنه بندي خطر زمين لرزه تهيه گرديدند.
نتيجه گيري: چهارگوش كرمان بخش فعالي از منطقه ايران مرکزي مي باشد و بيشينه شتاب زمين لرزه در آن، شصت و پنج صدم گال محاسبه شده است.