مقاله بررسي خواص الکتروفعالي، رسانايي و انحلال پذيري هموپليمر ۲-آنيلينواتانول و کوپليمرهاي (۲-آنيلينواتانول و آنيلين) تهيه شده از راه الکتروشيميايي و اکسايش شيميايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۴۴۸ تا ۴۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي خواص الکتروفعالي، رسانايي و انحلال پذيري هموپليمر ۲-آنيلينواتانول و کوپليمرهاي (۲-آنيلينواتانول و آنيلين) تهيه شده از راه الکتروشيميايي و اکسايش شيميايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنيلينواتانول
مقاله پليمرهاي رسانا
مقاله کوپليمر
مقاله پلي آنيلين
مقاله پليمرشدن الکتروشيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي بخشعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نجفيان شيلا
جناب آقای / سرکار خانم: سرايي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: انتظامي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هموپليمر و کوپليمرهايي از ۲- آنيلينواتانول (N- اتانونل آنيلين) با آنيلين به روش الکتروشيميايي (ولت سنجي چرخه اي) در سلول سه الکترودي حاوي ۰٫۱M از مونومرها در محلول آبي سولفوريک اسيد ۱M با اعمال پتانسيل از ۰٫۱-۰٫۹V تهيه و پس ازآن، فعاليت شيميايي هموپليمرو کوپليمرها از راه ولت سنجی چرخه ای تاييد شد. در روش شيميايي هموپليمر و کوپليمرهايي از ۲-آنيلينواتانول با آنيلين در فاز آبي، با غلظت ۰٫۱M مونومرها، سولفوريک اسيد ۱M و آمونيوم پرسولفات ۰٫۱M از راه اکسايش شيميايي تهيه شدند. پس از خالص سازي ساختار اين ترکيبات به کمک طيف سنجي زيرقرمز، رسانايي آنها با اندازه گيري رسانايي الکتريکي چهارنقطه اي و نيز انحلال پذيري نمونه ها مورد بررسي قرار گرفت.