مقاله بررسي خواص ترموفيزيكي و الكتريكي پوشش هاي تبديلي كروماته بر روي آلياژ آلومينيوم Alclad AA7075-T6 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۸۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي خواص ترموفيزيكي و الكتريكي پوشش هاي تبديلي كروماته بر روي آلياژ آلومينيوم Alclad AA7075-T6
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش تبديلي كروماته،‌ آلومينيوم ۷۰۷۵
مقاله ضريب نشر
مقاله ضريب جذب
مقاله مقاومت الكتريكي تماسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرواني كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويژگي مهم مورد نظر براي پوشش هاي كاربردي در ماهواره ها شامل خواص ترموفيزيكي، مقاومت الكتريكي تماسي و مقاومت خوردگي است. پوشش هاي تبديلي كروماته بر روي آلياژهاي آلومينيم از جمله اين پوشش ها محسوب مي شوند. در اين پژوهش، پوشش هاي كروماته به روش غوطه وري در محلول با تركيب نزديك به محلول تجاري Alodine 1200S بر روي آلياژ آلومينيوم Alclad AA7075-T6 اعمال شده است. تاثير زمان پوشش دهي بر روي خواص ترموفيزيكي پوشش ها شامل ضرايب جذب نور خورشيد (aS) و نشر حرارت (eT) و همچنين ميزان مقاومت الكتريكي تماسي آنها ارزيابي شده است. ضرايب aS و eT به ترتيب با دستگاه هاي Reflectometer و Emmisometer اندازه گيري شدند. در زمان پوشش دهي از ۳۰ تا ۱۸۰ ثانيه ضرايب aS و eT به ترتيب در دامنه هاي زماني ۰٫۷-۰٫۹۴ و ۰٫۰۶-۰٫۲۲ به دست آمد. ميكروسكوپ هاي الكتروني روبشي (SEM) و نيروي اتمي (AFM) براي بررسي مورفولوژي سطحي پوشش ها استفاده شده است. نتايج نشان داد كه مورفولوژي سطحي اين پوشش ها شامل ساختاري نانومتري است كه با كنترل پارامترهاي پوشش دهي از جمله زمان مي توان لايه هاي نازك كروماته با مقادير a و e متفاوت و مقاومت الكتريكي تماسي مناسب براي كاربرد روي سازه هاي آلومينيمي ماهواره ها ايجاد نمود.