مقاله بررسي خواص فيزيکو شيميايي کنسانتره کشمش و تغليظ شربت آن به روش حرارتي درمقياس آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۸۷ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي خواص فيزيکو شيميايي کنسانتره کشمش و تغليظ شربت آن به روش حرارتي درمقياس آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشمش
مقاله توليد کنسانتره کشمش
مقاله خمير کشمش
مقاله خواص فيزيکو شيميايي کنسانتره کشمش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني حكيم
جناب آقای / سرکار خانم: مسكوكي عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: پاکيزه مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه کنسانتره کشمش در دنيا يک محصول باارزش در تهيه شربت ها، نوشيدني ها، صنايع قنادي، پخت و به عنوان جايگزيني طبيعي براي شکر مطرح است. يکي از فرآورده هاي مهم حاصل از کشمش تهيه عصاره غليظ شده يا کنسانتره کشمش است. از آنجا که کنسانتره کشمش داراي خواص و ويژگيهاي زيادي مي باشد، و در صنايع مختلف بکار برده مي شود به منظور استحصال آن، آزمايشات در سه سطح دماي استخراج (۴۰ ،۶۰ و۸۰ درجه سانتيگراد) وسه سطح نسبت حلال (۱:۱ ،۲:۱ و۳:۱) و در سه سطح دماي تغليظ (۶۵ ،۷۵ و۸۵ درجه سانتيگراد) انجام شد. در نهايت خواص فيزيکوشيميايي کنسانتره بدست آمده (رنگ، ويسکوزيته، درصد قند احياء، وزن کنسانتره وراندمان توليد) مورد بررسي قرار گرفت و ازمايشات ميکروبي (کپک ومخمروشمارش کلي) انجام گرديد. داده هاي  بدست آمده مورد تجزيه وتحليل آماري قرار گرفته و ميزان همبستگي هر يک از صفات مورد بررسي نيز محاسبه شدند. نتايج حاصله نشان داد که تيمارهايي که در دماي استخراج ۸۰ درجه ودماي تغليظ ۷۵ درجه و نسبت هاي حلال ۲:۱ و ۳:۱ استخراج شده بودند با توجه به درصد ماده استخراج شده و تغليظ درشرايط دمايي مناسب که نشان توليد بهتر محصول است توصيه مي گردد.