مقاله بررسي خواص مغناطيسي نانوذرات فريت با ترکيب Cu1-xCoxFe2O4(x=0.1) توليد شده به روش مايسل معکوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۶۱ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي خواص مغناطيسي نانوذرات فريت با ترکيب Cu1-xCoxFe2O4(x=0.1) توليد شده به روش مايسل معکوس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فريت
مقاله مايسل معکوس
مقاله خواص مغناطيسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پايمزد ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش نانوذرات فريتCu1-xCoxFe2O4(x=0.1)  با استفاده از فرآيند مايسل معکوس تهيه شد. الگوي تفرق اشعه X نشان داد که محصول توليدي تک فاز فريت اسپينلي مي باشد. نتايج به دست آمده از آزمون مغناطيس سنج ارتعاشي ثابت کرد که با افزايش مقدار کبالت، مغناطش اشباع افزايش مي يابد. ارتباط ترکيب شيميايي با دماي بلوکه با استفاده از تجهيزات ابررسانايي اسکوئيد اندازه گيري شد. ديناميک مغناطيس نمونه ها با اندازه گيري پذيرفتاري مغناطيسي AC بر حسب دما در فرکانس هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. مدل هاي نيل- برون و وگل – فولچر براي تشخيص برهمکنش و يا عدم برهمکنش ذرات به کار گرفته شد. نتايج نشان داد که برهمکنش قوي بين ذرات بسيار ريز وجود دارد.