مقاله بررسي خواص پوشش استلايت ۶ ايجاد شده به روش روکش کاري ليزر بر روي فولاد زنگ نزن مارتنزيتي ۴۲۰ AISI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي خواص پوشش استلايت ۶ ايجاد شده به روش روکش کاري ليزر بر روي فولاد زنگ نزن مارتنزيتي ۴۲۰ AISI
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استلايت ۶
مقاله روکش کاري با ليزر
مقاله فولاد زنگ نزن مارتنزيتي
مقاله سايش خراشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني خواه مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: نبهاني نادر
جناب آقای / سرکار خانم: پيکري محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پودر استلايت ۶ طي فرآيند روکش کاري با پرتو ليزر موج پيوسته دي اکسيد کربن ۱٫۵Kw به عنوان پوشش محافظ دو لايه بر روي ورقه هايي از فولاد زنگ نزن مارتنزيتي۴۲۰ AISI  در محيط خنثي آرگون اعمال شده و مورد بررسي قرار گرفت. تصاوير ميکروسکوپ الکتروني و آناليز EDS وجود پيوند متالورژيکي قوي بين پوشش، زيرلايه و همچنين وجود ساختاري همگن با ترکيب شيميايي نزديک به پودر را در طول عمق لايه مشخص نمود. لايه هاي روکش ليزر ساختاري دندريتي و ريز دانه با حضور فقط اندکي ناخالصي را نشان داد. در خواص مکانيکي نمونه پوشش دار، مانند مقاومت سايشي و ريزسختي در مقايسه با زيرلايه بهبود چشمگيري مشاهده شده است. از سوي ديگر خواص خوردگي نيز بسيار بهبود يافته است.