مقاله بررسي خواص پوشش الکترولس Ni-B نيتروژن دهي پلاسمايي شده به دو روش متداول و توري فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي خواص پوشش الکترولس Ni-B نيتروژن دهي پلاسمايي شده به دو روش متداول و توري فعال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکترولس Ni-B
مقاله نيتروژن دهي پلاسمايي
مقاله نيتروژن دهي پلاسمايي با توري فعال
مقاله مقاومت سايشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدخاني ها دنيا
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق، تلاشي است براي بررسي تاثير نيتروژن دهي پلاسمايي بر خواص پوشش الکترولس .Ni-B به اين منظور پوشش الکترولس با استفاده از حمام بوروهيدريدي بر روي فولاد AISI 4140 اعمال شد. پوشش ها در دماهاي ۴۵۰ و ۵۰۰°C تحت عمليات حرارتي آنيل در اتمسفر کنترل شده و نيتروژن دهي پلاسمايي به دو روش متداول و توري فعال قرار گرفته و تاثير اين عمليات بر خواص سطحي پوشش با هم مقايسه شد. ساختار، زبري سطح، ريزسختي و مقاومت سايشي پوشش ها بررسي گرديد. نتايج نشان داد که ساختار آمورف پوشش الکترولس Ni-B در اثر هر دو عمليات حرارتي آنيل و نيتروژن دهي پلاسمايي به فازهاي نيکل بلوري و بوريد نيکل Ni3B) و(Ni2B  تبديل شده، سختي پوشش افزايش و نرخ سايش کاهش مي يابد. نيتروژن دهي پلاسمايي نسبت به عمليات حرارتي آنيل با وجود افزايش زبري سطح به دليل افزايش بيش تر سختي، باعث بهبود مقاومت سايشي مي شود. نيتروژن دهي پلاسمايي با توري فعال نسبت به عمليات حرارتي آنيل و نيتروژن دهي پلاسمايي به روش متداول، زبري سطح پوشش را کاهش داده و خواص سايشي بهتري ايجاد مي کند.