مقاله بررسي دبي آب نشتي از تونل انتقال آب بهشتاباد با استفاده از روش هاي تحليلي و عددي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مهندسي معدن از صفحه ۶۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي دبي آب نشتي از تونل انتقال آب بهشتاباد با استفاده از روش هاي تحليلي و عددي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تونل بهشت آباد
مقاله تحليل تراوش
مقاله روش فرناندز
مقاله FLAC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: آيتي فضه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تونل انتقال آب بهشتاباد به طول تقريبي ۶۵ کيلومتر طويل ترين تونل انتقال آب ايران با رژيم جريان تحت فشار است. در کيلومترهاي ابتدايي و انتهايي تونل به دليل پايين بودن سطح ايستابي احتمال خارج شدن آب از تونل وجود دارد. در اين مقاله ابتدا تونل پهنه بندي و ضرايب تراوايي، هد خارجي آب و پارامترهاي ژئومکانيکي پهنه ها بررسي شده است. سپس روش تحليلي فرناندز معرفي و به طور مختصر توضيح داده شده و دبي آبي نشتي از تونل و ايستابي آب در مرز پوشش و زمين با بهره گيري از آن تعيين شده است. بيشينه دبي آب خروجي از تونل برابر با ۴٫۱۱ ليتر بر ثانيه در واحد طول تونل است. در بخش هايي از تونل که توسط قطعات بتني پيش ساخته نگهداري شده، ضريب نفوذپذيري معادل با استنباط از قانون دارسي و با توجه به هندسه قطعات بتني تعيين شده است. در ادامه نحوه تحليل تراوش توسط نرم افزار FLAC تشريح و نتايج حاصل از مدل سازي عددي و روش تحليلي با يکديگر مقايسه شده است. نتايج تطابق خوبي با هم داشتند ولي به هر حال روش هاي عددي به دليل امکان منظور کردن جزئيات مدل مانند تاثير زهکش ها، توالي و شيب لايه ها و امکان انجام تحليل در حالت گذرا بر روش هاي تحليلي برتري دارند.