مقاله بررسي درصد دز عمقي باريكه هاي فوتوني و وابستگي آن به آهنگ دز در دزيمتر ژلي- پلي مري نورمكسيكPAGAT با استفاده از تكنيك ام.آر.آي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۷۰ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي درصد دز عمقي باريكه هاي فوتوني و وابستگي آن به آهنگ دز در دزيمتر ژلي- پلي مري نورمكسيكPAGAT با استفاده از تكنيك ام.آر.آي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دزيمتر ژلي پلي مري
مقاله ژل پليمري نورمكسيكPAGAT
مقاله درصد دز عمقي
مقاله آهنگ دز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت بختيار
جناب آقای / سرکار خانم: حداد كمال
جناب آقای / سرکار خانم: زحمتكش محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي تعيين درصد دز عمقي باريكه هاي فوتوني با انرژي هاي مختلف دردزيمتر ژلي- پلي مري PAGATو وابستگي آن به آهنگ دز با استفاده از تكنيك ام.آر.آي از مواد و تركيبات شيميايي با درصدهاي وزني زير استفاده شده است: ۴٫۵ درصد بيس N-N’ متيلن- بيس-آكريل آميد ۴٫۵ درصد آكريل آميد، ۵ درصد ژلاتين، ۵ ميلي مول تتراكيس، ۰٫۰۱ ميلي مول هيدروكينون و ۸۶ درصد آب دو بار تقطير شده. براي تابش دهي ويال ها از فوتون هاي ۶۰Co دستگاه درماني سري Theratron-780c انستيتو پرتو پزشكي نوين تهران و شتاب دهنده خطي الكتا بيمارستان نيروي هوايي تهران استفاده شده است. تصويربرداري با استفاده از يك سيستم ام.آر.آي ساخت شركت زيمنس به قدرت ۱٫۵T انجام شده است. تمام ژل هاي پلي مري يك روز پس از ساخت، پرتودهي شده و يك روز بعد از پرتودهي با استفاده از سيستم ام.آر.آي تصويربرداري شده اند. در تعيين درصد دز عمقي در ژل پلي مري نورمكسيكPAGAT، براي انرژي هاي بالاتر، فوتون ها تمايل به نفوذ بدون پراكندگي در ماده داشته و پراكندگي فوتون ها نيز رو به جلو مي باشد. ميزان دز عمقي باريكه هاي فوتوني ۶۰Co در عمق ۰٫۵cm برابر ۱۰۰ درصد بوده و براي عمق ۲۱cm اين مقدار به ۴۸ درصد كاهش يافته است و براي فوتون هاي ۴، ۶ و ۱۸MV شتاب دهنده ميزان دز عمقي بيشينه براي عمق۲۱cm ، به ترتيب، به مقادير ۵۲، ۵۷٫۳ و ۵۹٫۷۳ درصد كاهش يافته است و اين نشان مي دهد كه براي انرژي هاي بالاتر ميزان تجمع دز در فواصل عمقي بيش تر خواهد بود. بررسي حساسيت ژل PAGAT به آهنگ دز نشان داد كه با تغيير آهنگ دز از ۸۰ به ۴۸۰cGy.min تغييري در مقادير آهنگ واهلش عرضي، R2، مشاهده نشده است. به عبارت ديگر اين نشان مي دهد كه ژل پلي مري PAGAT به آهنگ دز وابسته نبوده و در نتيجه مي توان براي بالا بردن سرعت پرتودهي و كاهش زمان پرتودهي از آهنگ هاي دز بالاتر استفاده نمود.