مقاله بررسي درصد و شدت آلودگي انگلي ماهي سفيد رودخانه اي (Leuciscus cephalus) و سياه ماهي (Capoeta capoeta gracilis) رودخانه نکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي درصد و شدت آلودگي انگلي ماهي سفيد رودخانه اي (Leuciscus cephalus) و سياه ماهي (Capoeta capoeta gracilis) رودخانه نکا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگل
مقاله سياه ماهي
مقاله ماهي سفيد رودخانه اي
مقاله درصد و شدت آلودگي
مقاله رودخانه نکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مخير بابا
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ نيا عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده صحافي همايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر بررسي درصد و شدت آلودگي انگي ماهيان غالب رودخانه نکا براي اولين بار گزارش مي گردد. در اين بررسي تعداد ۲۰۰ عدد ماهي در زمستان ۱۳۸۷ و بهار و تابستان ۱۳۸۸ در ۲ ايستگاه مختلف توسط تور پرتابي صيد شدند که شامل ماهي سفيد رودخانه اي(Leuciscus cephalus) (96 عدد و سياه ماهي۱۰۴) (Capoeta capoeta gracilis) عدد) بودند. ماهيان به صورت زنده به آزمايشگاه دانشگاه آزاد اسلامي قائم شهر منتقل شدند و قبل از بررسي، نمونه ها با روش قطع نخاع کشته، توزين و اندازه گيري طولي مي شدند. يک گونه انگل تک ياخته اي ايکتيوفتيريوس مولتي فيليئيس (Ichthyophthirius multifiliis) از آبشش هر دو ماهي سفيد رودخانه اي سياه ماهي جدا شد. انگل هاي پرياخته شامل: انگل هاي منوژن، گونه داکتيلوژيروس (Dactylgyrus sp.) و گونه ديپلوزئون (Diplozoon sp.) از آبشش؛ گونه ژيروداکتيلوس (Gyrodactylus sp.) از پوست و نماتود رافيد آسکاريس آکوس (Raphidascaris acus) از روده ماهيان ياد شده جدا گرديد. در اين پژوهش ۳۹٫۵۸ درصد از ماهيان سفيد رودخانه اي و ۴۵٫۱۹ درصد از سياه ماهي ها به انگل هاي تک ياخته و پرياخته آلوده بودند که بيشترين درصد و شدت آلودگي به انگل گونه داکتيلوژيروس (Dactylogyrus sp.) اختصاص دارد.طبق بررسي هاي کتابخانه اي، انگل گونه ديپلوزئون  (Diplozoon sp.)براي اولين بار از ماهي سفيد رودخانه اي در ايران گزارش مي گردد.