مقاله بررسي دسترسي به وام گروه هاي فقير در مناطق روستايي استان کهگيلويه و بويراحمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي دسترسي به وام گروه هاي فقير در مناطق روستايي استان کهگيلويه و بويراحمد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتبارات خرد
مقاله بانک کشاورزي
مقاله پروبيت طبقه بندي شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي آيت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بخشوده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، عوامل موثر بر دسترسي به وام از بانک کشاورزي توسط کشاورزان در مناطق روستايي در استان کهگيلويه و بويراحمد مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور از مدل پروبيت طبقه بندي شده استفاده گرديد. اطلاعات مورد نياز اين مطالعه با تکميل پرسشنامه از ۱۹۸ زارع در شهرستان بويراحمد که با روش نمونه گيري تصادفي ساده در سال زراعي ۱۳۸۴-۱۳۸۳ انتخاب شدند، جمع آوري گرديد. سپس، با استفاده از بسته نرم افزاريLIMDEP 7.0 ، که مختص مدل هاي با متغيرهاي وابسته محدود است، مدل پروبيت طبقه بندي شده برآورد گرديد. در اين مدل متقاضيان اعتبارات بر اساس ميزان وام دريافتي از بانک کشاورزي به پنج گروه تقسيم بندي گرديد. نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان داد که درآمد کل، فاصله تا بانک، ميزان تحصيلات، سطح زيرکشت، تعداد افراد خانوار و سن زارع از عوامل تاثير گذار بر دريافت وام از بانک مي باشد. در اين خصوص بانک کشاورزي مي تواند با مکان يابي مناسب در جهت افزايش و تجهيز مناسب شعبه هاي بانک در منطق مختلف روستايي و شناسايي گروه هاي هدف زمينه لازم را براي دسترسي کشاورزان کوچک و فقير به اعتبارات خرد را فراهم نمايد و موجب توزيع مناسب وام در گروه هاي مختلف کشاورزان گردد.