مقاله بررسي دقت تفکيک رقومي پارامترهاي ابر، برف و زمين در تصاوير ماهواره اي MODIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۵۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي دقت تفکيک رقومي پارامترهاي ابر، برف و زمين در تصاوير ماهواره اي MODIS
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برف
مقاله ابر
مقاله تفکيک
مقاله سنجش از دور
مقاله ماديس و حوزه آبخيز هراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميريعقوب زاده ميرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرپور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برف به عنوان يکي از اشکال بارش نقشي بسيار مهم در چرخه آب و مديريت منابع آب دارد. با توجه به تغييرات مکاني و زماني برف پايش چنين پديده اي دشوار و در بيش تر اوقات بدون بهره گيري از فناوري نوين امکان اندازه گيري ميداني آن بويژه در ارتفاعات وجود ندارد. يکي از ابزارهاي مدرن و پيشرفته در سنجش پارامترهايي چون برف فناوري سنجش از دور است. سنجنده ماديس، يکي از سنجنده هاي جديد است که امکان اندازه گيري مساحت زير پوشش برف را فراهم آورده است. در اين پژوهش توانايي تفکيک برف از ساير پديده هاي زميني مانند ابر با کاربرد تصاوير موديس مورد ارزيابي قرار گرفته است. همچنين انواع روش هاي جداسازي پديده هاي ياد شده در حوزه آبخيز رودخانه هراز که يکي از مهم ترين حوزه هاي آبگير شمال کشور است، بررسي شده است. نتايج نشان مي دهند که ترکيب باندهاي مادون قرمز مياني توانايي جداسازي را دارا بوده و بهترين الگوريتم، الگوريتمي است که واريانس ارزش داده هاي ورودي را در نظر بگيرد.