مقاله بررسي دقت معاينه فيزيكي در آسيب هاي ناشي از بريدگي با شيشه در ناحيه ساعد و مچ دست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۴۶۷ تا ۴۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي دقت معاينه فيزيكي در آسيب هاي ناشي از بريدگي با شيشه در ناحيه ساعد و مچ دست
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساعد
مقاله آسيب هاي ناشي از شيشه
مقاله تخمين ناکافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقي محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي فريناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسيب هاي نافذ به ساعد و مچ دست يکي از آسيب هاي شايع در بالغين و کودکان مي باشد که مي تواند باعث عوارض و ناتواني هاي بارزي گردد. اين مطالعه به بررسي صحت ارزيابي قبل از عمل جراحي در اين نوع آسيب ها پرداخت.
روش ها: در اين مطالعه آينده نگر از بين بيماراني که به بيمارستان کاشاني اصفهان از مرداد ماه ۱۳۸۵ لغايت اسفند ماه ۱۳۸۷ مراجعه کرده بودند، ۱۵۰ نفر با تروماي نافذ ناشي از اجسام برنده شيشه اي به ساعد و مچ دست، وارد مطالعه شدند. در اين بيماران، ابتدا يک معاينه باليني دقيق و بررسي عناصر آسيب ديده زخم بدون وسعت بخشيدن به سايز زخم توسط يک متخصص ارتوپدي انجام گرفت و سپس ارزيابي دقيق زخم در اتاق عمل توسط همان شخص انجام شد. اطلاعات جمع آوري شده قبل و بعد از عمل جراحي با هم مقايسه گرديد.
يافته ها: با وجود صحت کافي ارزيابي قبل از عمل جراحي در مورد آسيب هاي نافذ ساعد و مچ دست در سطح دورسال، ارزيابي قبل از عمل جراحي در مورد آسيب هاي وارد شده به تاندون ها، اعصاب و شريان ها در سطح ولار از صحت کمتري برخوردار بود. بيشترين عناصري که در سطح ولار آسيب ديده بودند، تاندون هاي فلکسور سطحي (۶۰ درصد موارد)، عصب مدين (۱۸ درصد موارد)، فلکسور کارپي اولناريس (۱۶ درصد موارد) و بيشترين عناصر آسيب ديده در سطح دورسال ساعد، تاندون هاي اکستانسور بودند.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که ارزيابي قبل از عمل جراحي، حتي اگر به شکل دقيق انجام گيرد، وسعت ضايعه در آسيب هاي نافذ ناشي از اجسام برنده شيشه اي در سطح ولار را کمتر تخمين مي زند؛ بنابراين در اين نوع آسيب ها (حتي در موارد معاينه فيزيکي طبيعي)، ارزيابي دقيق و اقدامات جراحي بايد مد نظر باشد.