مقاله بررسي دقت پانوراميک ديجيتال در تشخيص پوسيدگي ‌هاي پروگزيمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۳۶ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي دقت پانوراميک ديجيتال در تشخيص پوسيدگي ‌هاي پروگزيمال
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راديوگرافي پانوراميک
مقاله راديوگرافي ديجيتال
مقاله پوسيدگي دنداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي پور داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: نجات سحرناز
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در اکثر مراکز راديولوژي کشور ما تبديل سيستم‌ هاي تصويربرداري به سيستم ديجيتال با بهره‌ مندي از تکنولوژی Computed Radiology (CR) در حال انجام است. در صورتي که قابليت پانوراميک ديجيتال براي بررسي ضايعات کوچک دندان به اثبات برسد، در مواردي که تهيه کليشه ‌هاي داخل دهاني مشکل است با اطمينان بيشتري مي‌ توان از سيستم پانوراميک به روش CR استفاده کرد. هدف از اين تحقيق بررسي حساسيت و ويژگي راديوگرافي پانوراميک ديجيتال در تشخيص پوسيدگي ‌هاي پروگزيمال در مقايسه با راديولوژي بايت وينگ بود.
روش بررسي: در اين مطالعه ۱۰۰ بيمار مراجعه کننده به يکي از مرکز خصوصي راديولوژي دهان و فک و صورت که براي آنها هر دو تکنيک بايت وينگ و پانوراميک تجويز شده بود، وارد مطالعه شدند. ابتدا کليشه پانوراميک و سپس بايت وينگ توسط متخصص راديولوژي دهان، فک و صورت بر روي نگاتوسکوپ مشاهده شده و پوسيدگي ‌هاي بين دندان‌ هاي خلفي به تفکيک محل پوسيدگي ثبت گرديد. حساسيت و ويژگي پانوراميک ديجيتال با يافته ‌هاي حاصل از مشاهده بايت وينگ به عنوان استاندارد طلايي سنجيده شد. همچنين براي حساسيت و ويژگي به دست آمده حدود اطمينان ۹۵% محاسبه شد.
يافته‌ ها: در اين تحقيق حساسيت و ويژگي روش پانوراميک در کل دهان به ترتيب ۷٫۶۲% (حدود اطمينان ۹۵% برابر ۵٫۶۷% -۷٫۵۷%) و ۰٫۹۱% (حدود اطمينان ۹۵% برابر ۵٫۹۲%-۲٫۸۹%) به دست آمد.
نتيجه ‌گيري: در اين مطالعه مشخص شد روش پانوراميک نسبت به روش بايت وينگ حتي علي ‌رغم استفاده از مزاياي دستکاري ديجيتال آن قبل از پرينت فيلم از حساسيت کمتري برخوردار است. از اين رو تکنيک بايت وينگ به منظور مشاهده پوسيدگي‌ هاي بين دنداني برتر است.