مقاله بررسي ده سال توليد علم جراحان ايران بر اساس پايگاه اطلاعاتي آي.اس.آي از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نشريه جراحي ايران از صفحه ۷۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ده سال توليد علم جراحان ايران بر اساس پايگاه اطلاعاتي آي.اس.آي از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توليد علم
مقاله جراحان ايران
مقاله پايگاه اطلاعاتي آي.اس.آي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليجاني رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي نوراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در اين مقاله با بهره گيري از روش کتاب سنجي به بررسي ده سال وضعيت توليدات علمي جامعه جراحان ايران در پايگاه اطلاعاتي آي.اس.آي پرداخته شده است.
مواد و روش ها: داده هاي اين پژوهش با استفاده از پايگاه اطلاعاتي آي.اس.آي گردآوري شده است. پايگاه اطلاعاتي آي.اس.آي قسمت هاي مختلفي دارد که از سه بخش آن يعني SCI, SSCI, Art & Humanities جهت گردآوري داده ها استفاده شده است. جهت اين کار اصطلاح جراحي در مکان کليد واژه و محدود به ايران وارد گرديد و نتايج به دست آمده را به وسيله موتور آناليز اين پايگاه تحليل و سپس داده ها با نرم افزار اکسل جهت تحليل بيشتر مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: ۶۷% توليدات علمي در حوزه جراحي به وسيله ده دانشگاه صورت گرفته است که در اين ميان دانشگاه علوم پزشکي تهران با توليد ۱۲۶ مدرک (۱۷٫۱%) در صدر قرار دارد و دانشگاه علوم پزشکي شيراز با توليد ۸۱ مدرک (۱۱%) از توليدات علمي حوزه جراحي در رتبه دوم قرار دارد. بيشترين مشارکت بين المللي پژوهشگران کشورمان با پژوهشگران کشورهاي ايالات متحده آمريکا مي باشد که تعداد ۵۹ مقاله (۸%) از توليدات علمي در اين حوزه را به خود اختصاص داده است. مجله Transplantation Proceedings 276 مدرک (۳۷٫۳%) از توليدات علمي کشورمان را به چاپ رسانده است در جايگاه اول قرار دارد. پژوهشگران کشورمان ۸۷% پژوهش ها را پيرامون سه موضوعTransplantation  با ۲۸۱ مدرک (۳۸%)،Immunology  با ۲۷۷ مدرک (۳۷٫۵%) و Clinical Neurology با ۸۶ مدرک (۱۱٫۶%) به ترتيب در رتبه هاي اول تا سوم قرار دارند.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که روندي صعودي در توليد علم محققان کشورمان در اين حوزه وجود دارد. همچنين اين پژوهش، پژوهش هاي محققان ايراني را تا پايان سال ۲۰۰۷ بر اساس داده هاي پايگاه اطلاعاتي آي.اس.آي مورد بررسي قرار داده است بنابراين مي توان انتظار داشت که مقالات بيشتري به وسيله محققان ايراني منتشر شده باشد که در اين پايگاه پوشش داده نشده است. لازم است پژوهشي راجع به چاپ در مجلات غير آي.اس.آي صورت گيرد تا بهتر بتوان نقشه علمي محققان ايراني را در اين زمينه ترسيم نمود.