مقاله بررسي دو رويكرد اساسي در حوزه مطالعات اسلامي درباره گزارش قرآني از عيسي (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي دو رويكرد اساسي در حوزه مطالعات اسلامي درباره گزارش قرآني از عيسي (ع)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعات اسلامي
مقاله عيسي (ع) در قرآن
مقاله روش شناسي
مقاله ريچارد بل
مقاله جفري پاريندر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشنگي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سه دهه اخير بحث از روشها و رويكردها در مطالعات اسلامي، در پي طرح اين مباحث درمطالعات تاريخ اديان در محافل دين شناسي بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه اسلام، دو رويكرد اساسي رامي توان سراغ گرفت: رويكرد الهياتي و رويكرد تاريخي. در اين مقاله كوشيده ايم به كار گيري اين رويكردها را در دو اثر مهم باموضوع گزارش قرآني از عيسي عليه السلام (با نظر به تصويركلي مسيحيت و مسيحيان در قرآن) بررسي كنيم. در اهميت اين موضوع بايد گفت اين گزارش از سويي، مبنا و هسته شناخت مسلمانان از مسيحيت و مسيحيان است و از سوي ديگر، از همان نخستين مواجهه مسيحيان و عالمان مسيحي در سده هاي نخست هجري تاكنون اين موضوع قرآني از جمله مهمترين و در عين حال مناقشه آميزترين مباحث به شمار مي آيد.در تبيين رويكردها و مسايل روش شناسي، آثار دو محقق تاثيرگذار در اين حوزه، يعني ريچارد بل و جفري پاريندر ،بررسي شده و به مقايسه پيش فرضها،مباني روشي و نتايج حاصل از اين پژوهشها پرداخته شده است.همچنين با مشخص كردن سنت تحقيقي هر يك از اين دو پژوهش، و طرح نكات اصلي و مفاهيم اساسي مورد نظر آنها ،بيشتر بر جايگاه و كاركرد خاص متن مقدس در مواجهه با اين سنتهاي تحقيقي تاكيد شده است.