مقاله بررسي دو سبک فکري در حکايت رابعه و بکتاش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي دو سبک فکري در حکايت رابعه و بکتاش
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک فکري
مقاله رابعه و بکتاش
مقاله عطار
مقاله الهي نامه
مقاله رضاقليخان هدايت
مقاله گلستان ارم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قديري يگانه شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله برآنيم تا گوشه اي از دو ديدگاه فکري را در حکايت رابعه و بکتاش بيان کنيم.
داستان مذکور، شرح عشق ميان رابعه بنت کعب قزداري به غلام برادرش بکتاش است که همچون اکثر داستانهاي عاشقانه به فراق منتهي ميگردد و بنابر گمانه افکني شاعرانه عاشق و معشوق در جهان باقي به وصل و پيوند يکديگر ميرسند.
اين حکايت نخست در کتاب الهي نامه عطار به رشته نظم کشيده شده و سپس رضا قليخان هدايت در کتاب گلستان ارم آنرا به تفصيل بيشتري بيان کرده است.
در مقدمه ابتدا به بيان معرفي و نگرش شاعران اين دو منظومه ميپردازيم و سپس شرح و بسط ماجراي اين عشق پاک و آسماني را پي ميگيريم.
پس از آن در يک تقسيم بندي کلي، درونمايه هاي انديشگي، جانمايه هاي عقيدتي، گرايش به امور متعارف شعري و برجستگيهاي فکري اين دوگونه روايت را به اجمال ذکر ميکنيم و در يک جمع بندي کوتاه سبک دو شاعر را بر اساس ميزان و نحوه گرايش هر يک به موضوعات مذکور مي يابيم.