مقاله بررسي دو شاخص كمي كردن الگوهاي چشم انداز با استفاده از RS و GIS در منطقه حفاظت شده موته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي دو شاخص كمي كردن الگوهاي چشم انداز با استفاده از RS و GIS در منطقه حفاظت شده موته
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوم شناسي چشم انداز
مقاله الگوهاي مکاني
مقاله تنوع
مقاله طبيعي بودن
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سفيانيان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي نجف آبادي سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: راهداري وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بوم شناسي چشم انداز به عنوان يك علم بين رشته اي جديد، مفاهيم، تئوري و روش هايي را براي ارزيابي و مديريت سرزمين ارايه مي دهد. توصيف الگوهاي چشم انداز و تفسير آثار بوم شناختي آنها بر گياهان، جانوران، سير انرژي و مواد، بخش اعظم مطالعات چشم انداز را به خود اختصاص مي دهد. مطالعات چشم انداز نيازمند روش هايي براي شناسايي و كمي كردن الگوهاي مكاني چشم انداز است. كمي كردن الگوهاي چشم انداز براي درك كاركرد و فرآيندهاي چشم انداز ضرورت دارد. نمايه هاي چشم انداز مانند تنوع و طبيعي بودن مي توانند اطلاعات كمي در خصوص الگوي چشم انداز ارايه دهند. فن آوري هاي سنجش از دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS)  از پتانسيل بالايي براي مطالعات چشم انداز، به ويژه شناسايي، نقشه سازي و تجزيه و تحليل الگوهاي چشم انداز برخوردار هستند. هدف از مطالعه حاضر نقشه سازي و كمي كردن شاخص هاي تنوع و طبيعي بودن براي پناهگاه حيات وحش موته با استفاده از نقشه كاربري و پوشش اراضي به دست آمده از تصاوير ماهواره اي و تكنيك هاي GIS است. در اين مطالعه نقشه هاي تنوع و طبيعي بودن به ترتيب در ۴ و ۶ طبقه به دست آمدند. نتايج نشان مي دهد طبقات تنوع متوسط و بالا بيشترين سطح منطقه مطالعه را پوشش مي دهند. هم چنين در ميان طبقات طبيعي بودن طبقه ۱ كه نشان دهنده بالاترين سطح طبيعي بودن است بخش وسيعي از پناهگاه حيات وحش موته را در برمي گيرد.