مقاله بررسي ديدگاه مديران مراکز صنعتي استان سمنان درباره خدمات حوزه روان شناسي صنعتي سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي روان شناسي صنعتي/ سازماني از صفحه ۴۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ديدگاه مديران مراکز صنعتي استان سمنان درباره خدمات حوزه روان شناسي صنعتي سازماني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديران
مقاله روان شناسي صنعتي سازماني
مقاله مراکزصنعتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيرخائفي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي ديدگاه مديران مراكز صنعتي استان سمنان درباره خدمات حوزه روان شناسي صنعتي سازماني اجرا گرديد. نمونه پژوهش شامل مديران ۱۳ مركز بزرگ صنعتي استان سمنان بود که از بين ۸۵ مرکز بطور تصادفي انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل يك پرسشنامه ۳۱ سوالي محقق ساخته بود كه پس از اطمينان از شاخص هاي روانسنجي آن مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد كه مديران مراكز صنعتي استان سمنان به هر دو حيطه خدمات رساني روان شناسي صنعتي و روان شناسي سازماني باور دارند. مديران صنعتي از بين حيطه هاي ۶ گانه خدمات رساني به ترتيب حيطه انگيزش و رضايت شغلي، انتخاب و گزينش، بهداشت محيط و ايمني كار، تجزيه و تحليل شغلي، عملكردسنجي و آموزش و توسعه را در اولويت قرار دادند.