مقاله بررسي ديدگاه مديران مراکز علمي کشور در زمينه استقلال دانشگاهي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در آموزش عالي ايران از صفحه ۳۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ديدگاه مديران مراکز علمي کشور در زمينه استقلال دانشگاهي در ايران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استقلال دانشگاهي
مقاله استقلال مالي
مقاله خودگرداني اداري
مقاله آزادي علمي
مقاله ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكرصالحي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكرصالحي امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استقلال دانشگاهي در ايران روند پر فرازونشيبي را در هفت دهه گذشته پشت سر گذاشته است. هم اکنون چهارمين مرحله از اعطاي اختيارات به دانشگاه ها در قالب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه در حال اجراست، اما تحقق کامل مفاد آن با موانعي روبه روست، ازاين رو آگاهي از نحوه نگرش مديران مرکز علمي کشور نسبت به مقوله پيچيده استقلال دانشگاهي و آثار و پيامدهاي آن اهميت دارد.
مطالعه حاضر که در سال ۱۳۸۷ صورت گرفته پيمايشي از نوع نگرش سنجي است. در اين مطالعه ابتدا متغيرهاي تشکيل دهنده مفهوم استقلال دانشگاهي در چهار گروه استقلال مالي، خودگرداني اداري، آزادي آکادميک و استقلال در ارتباطات ملي و بين المللي شناسايي شد. سپس نگرش سه گروه از مديران مراکز علمي نسبت به اين مولفه ها و ميزان اهميت آنها سنجيده شد. در نهايت پس از شناسايي آثار و پيامدهاي استقلال دانشگاهي در ايران (مشتمل بر ۱۹ مورد) با استفاده از آزمون نسبت دوجمله اي مشخص شد که پاسخگويان کداميک از اين عوامل را به عنوان آثار و پيامد تلقي مي کنند.