مقاله بررسي ديدگاه هاي تفسيري عرفاني درباره علم امام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ديدگاه هاي تفسيري عرفاني درباره علم امام
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علم
مقاله ابزار علم
مقاله مصادر علم
مقاله امام
مقاله علم امام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي محمدزمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علم منزه از ماهيت و از سنخ وجود است. علم ابزارهايي دارد که عبارتند از: قوه حس، قوه خيال، قوه وهم، عقل و قلب. اين ابزارها در امام به كمال خود مي رسند و به اين دليل، امام به كامل ترين نحو به مصادر علم دست مي يابد. اين مصادر عبارتند از: عقل اول، لوح محفوظ، عرش، كرسي، وحي، علوم انبيا قبل و صحيفه هايي كه به هر يك اختصاص دارند. امام از طريق اين مصادر به حقايق تمامي علوم دست مي يابد. براي نمونه، امام شاهد اعمال بندگان است و به كتبي كه جزييات حوادث خلقت را ضبط مي كند، آگاه است و به تاويل قرآن، حقايق اسما و حقيقت فرشتگان علم دارد. امام در نهايت، از سدرة المنتهي عبور مي كند و به مقام «فناء في الذات» مي رسد.