مقاله بررسي ديدگاه کارورزان و کارآموزان دانشگاه علوم پزشکي تهران در ارتباط با ويژگي هاي پوشش و ظاهر حرفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۴۰ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ديدگاه کارورزان و کارآموزان دانشگاه علوم پزشکي تهران در ارتباط با ويژگي هاي پوشش و ظاهر حرفه اي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش حرفه اي
مقاله رابطه ي پزشک و بيمار
مقاله تعهد حرفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لرستاني فرجاد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نيري ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي مهشاد
جناب آقای / سرکار خانم: آرامش كيارش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوشش و ظاهر پزشک بر رابطه او با بيمار تاثير بسزايي دارد. کارورزان و کارآموزان رشته پزشکي به واسطه نقش حرفه اي که در طول دوران تحصيل خود ايفا مي کنند ملزم به رعايت معيارهاي رفتار حرفه اي هستند. اين پژوهش به بررسي ديدگاه کارورزان و کارآموزان در ارتباط با ويژگي هاي ظاهري و پوشش حرفه اي دانشجويان پرداخته است.
در اين مطالعه پس از تهيه پرسشنامه و بررسي روايي آن توسط متخصصين امر و آزمون آن در مطالعه مقدماتي، پرسشنامه مورد نظر توسط ۳۳۷ نفر از کارورزان و کارآموزان دانشگاه علوم پزشکي در بيمارستان هاي شريعتي، امام خميني و سينا که توسط روش سهميه اي انتخاب شده بودند، تکميل شد. سپس ديدگاه ايشان در ۵ بعد مختلف سنجيده شد.
در ارتباط با ويژگي هاي ظاهري دانشجوي پزشکي، ۱۷۷ نفر ( ۵۲٫۵درصد) و نمره ي متوسط ۷۰ نفر (۲۰٫۸ درصد) نمره بالا کسب کردند. در ارتباط با ويژگي هاي پوشش حرفه اي، ۲۱۶ نفر ( ۶۴٫۱درصد) نمره متوسط و ۵۴ نفر (۱۶ درصد) نمره بالا کسب نمودند. در مورد آرايش و پيرايش دانشجوي پزشکي، ۱۸۸ نفر (۵۵٫۸ درصد) نمره متوسط و ۷۵ نفر (۲۲٫۳ درصد) نمره بالا کسب کردند. در زمينه رعايت بهداشت و نظافت فردي توسط دانشجوي پزشکي، ۲۲۳ نفر ( ۶۶٫۲درصد) کاملا موافق و ۱۱۴ نفر ( ۳۳٫۸درصد) موافق بودند. در نهايت، در ارتباط با ويژگي هاي کلي پوشش و ظاهر حرفه اي دانشجوي پزشکي، ۲۱۰ نفر (۶۲٫۳درصد) نمره متوسط و ۵۸ نفر ( ۱۷٫۲درصد) نمره ي بالا کسب کردند. ديدگاه کارورزان و کارآموزان در ارتباط با ويژگي هاي پوشش و ظاهر حرفه اي با سن، جنس و مقطع تحصيلي ارتباط معني دار داشت (P< 0.05).
از نتايج پژوهش چنين برآمد که آموزش اهميت پوشش و ظاهر حرفه اي و چگونگي آن، مهم ترين اقدام جهت ارتقاي سطح رعايت معيارهاي پوشش و ظاهر حرفه اي توسط کارآموزان و کارورزان است. تدوين کدهاي پوشش و ظاهر حرفه اي کمک شاياني به تحقق اين هدف خواهد کرد.