مقاله بررسي ديناميکي استحصال آب از مه با نگرشي بر نظريه فرکتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۵۲۷ تا ۵۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ديناميکي استحصال آب از مه با نگرشي بر نظريه فرکتال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مه
مقاله نظريه فرکتال
مقاله ابر قله اي
مقاله استحصال آب از مه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفري مقدم محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده امين
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري مقدم مهيار
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي بايگي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه محدوديت منابع آب در اکثر نقاط جهان، بويژه در مناطق خشک و نيمه خشک، از جمله معضلات بزرگي است که گريبان گير دولت مردان و سياست گذاران کشورهاي مختلف مي باشد. به همين دليل بسياري از کشورها به دنبال منابع آب جايگزين براي تامين آب مورد نياز خود مي باشند. استحصال آب از مه و ابرهاي قله اي يکي از تکنيک هاي تامين آب شيرين مي باشد. کشورهاي زيادي از جمله شيلي، پرو، اکوادور، کانادا، ناميبيا و نپال بر روي استحصال آب از مه سرمايه گذاري کرده اند. اما لازمه سرمايه گذاري موثر، برآورد هزينه به درآمد اين روش است که مستلزم کمي کردن همه موارد مي باشد. بدست آوردن رابطه اي براي تخمين ميزان آب استحصالي يکي از مواردي است که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين پژوهش تلاش شده است که روابط ديناميکي حاکم بر فيزيک ابر و رطوبت جو بررسي شود. بدين منظور از داده هاي ميداني موجود که آب را با جمع کننده هاي مختلف از مه استحصال کرده بودند استفاده شد. با استفاده از دو سوم داده ها و بر مبناي فرضيات ارايه شده بر اساس ويژگي هاي جمع کننده ها، بعد فرکتال محاسبه گرديد. سپس با استفاده از يک سوم باقي مانده داده ها، صحت بعد فرکتال محاسبه شده آزمون شد. نتايج نشان مي دهد که در سطح احتمال ۹۵ درصد بعد فرکتال براي رابطه ديناميکي برابر با ۲٫۵۴ مي باشد. نتايج اين پژوهش بر مبناي داده هاي ميداني محدود بدست آمده و نتايجي با دقت و اطمينان بالاتر با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي قابل استحصال مي باشد.