مقاله بررسي دگرريختي چند مرحله اي و رشد پورفيروبلاست ها در منطقه كمري- ده نو اسداله خان، جنوب خاور همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي دگرريختي چند مرحله اي و رشد پورفيروبلاست ها در منطقه كمري- ده نو اسداله خان، جنوب خاور همدان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگرريختي چند مرحله اي
مقاله پورفيروبلاست
مقاله تکتونيت
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي كيان ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: محجل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سپاهي گرو علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: رهگشاي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه كمري- ده نو اسداله خان، در بخش شمال باختر پهنه سنندج- سيرجان و در ۲۵ كيلومتري جنوب خاوري شهرهمدان واقع شده است. در اين منطقه سنگ هاي دگرگوني ناحيه اي، مجاورتي و پگماتوئيدهاي دگرريخت شده رخنمون دارند. در اين تکتونيت ها، پورفيروبلاست هاي متنوعي به صورت هم زمان با تكتونيك رشد كرده اند. در مجموعه سنگ هاي اين منطقه، چهار مرحله دگرريختي شكل پذير شناسايي گرديده که تمام مراحل آن با تشکيل چين و برگوارگي همراه بوده است. چين هاي نسل اول، دوم و سوم هم محور بوده و محور آن ها به هردو سمت شمال- شمال باختر و جنوب- جنوب خاور ميل دارد. محور ريزچين هاي نسل چهارم با كمي زاويه نسبت به چين هاي نسل قبل در راستاي شمال- شمال خاور و جنوب- جنوب باختر قرار گرفته است. رشد سيليمانيت تن ها در مرحله چهارم دگرريختي صورت گرفته و نشان مي دهد که اين مرحله دماي بيشتري نسبت به مراحل قبلي داشته است. با توجه به دماي هر مرحله از دگرريختي ها پورفيروبلاست هاي متفاوت به صورت هاي مختلف نسبت به فابريک هاي هر مرحله رشد کرده اند. تفسير فابريک اين روابط، شرايط دگرگوني را در طول دگرريختي هاي چهارگانه روشن مي سازد.