مقاله بررسي دگرساني و کاني سازي مس پورفيري در منطقه سوناجيل (خاور هريس-استان آذربايجان-شرقي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۳ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي دگرساني و کاني سازي مس پورفيري در منطقه سوناجيل (خاور هريس-استان آذربايجان-شرقي)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوناجيل
مقاله مس پورفيري
مقاله کمان آتشفشاني پس برخوردي
مقاله دگرساني هيپوژن
مقاله دگرساني پتاسيمي
مقاله دگرساني سوپرژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده قادر
جناب آقای / سرکار خانم: كلاگري علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مويد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حاج عليلو بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: موذن محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه سوناجيل در ۱۷ کيلومتري خاور هريس در استان آذربايجان شرقي واقع شده است. واحدهاي سنگ شناختي اصلي در اين منطقه از قديم به جديد عبارتند از: توده هاي آتشفشاني-آذرآواري ائوسن زيرين-مياني، استوک سوناجيل پورفيري به سن ائوسن بالايي-اليگوسن زيرين، توده گرانيتوييدي اينچه با ترکيب ديوريت، سينوديوريت تا گابرو به سن اليگوسن مياني-بالايي و توده آتشفشاني پليو-کواترنري اکوزداغي. استوک سوناجيل پورفيري ميزبان کاني سازي مس پورفيري بوده و ترکيب شيميايي آن در حد ميکروسينوديوريت تا ميکروگابروديوريت و تا حدي ميکروگابرو و ميکروگرانوديوريت با بافت چيره پورفيري و تا حد کمتري ميکروليتيک پورفيري مي باشد. ماگماي مولد اين توده، داراي سرشت شوشونيتي (تا کلسيمي-قليايي با K بالا) بوده و جايگيري آن در يک کمان آتشفشاني پس برخوردي صورت گرفته است. نسل هاي مختلفي از رگچه هاي کوارتز نواري، کوارتز-سولفيد، کوارتز-اکسيد و سولفيد در داخل توده پورفيري توسعه يافته و بافت استوک ورک مشخصي را به نمايش گذاشته اند. در اطراف توده پورفيري، رگه هاي حاوي کاني سازي سولفيدي قابل مشاهده اند. ۳ تيپ دگرساني هيپوژن گرمابي شامل پتاسيمي، فيليک و پروپيليتيک در اين توده حضور دارند. کاني هاي هيپوژن اصلي در اين توده عبارتند از پيريت، کالکوپيريت، بورنيت، تترائدريت، انارژيت، موليبدنيت، مگنتيت و هماتيت که به صورت افشان و استوک ورک (رگچه اي و ريز رگچه اي) حضور دارند. کاني هاي اصلي سوپرژن در اين توده نيز شامل هماتيت، گوتيت، مالاکيت، آزوريت، کالکوسيت، کووليت و کاني هاي رسي مي باشند.