مقاله بررسي دگرگوني هيات هاي مذهبي زنانه: هيات هاي سنتي و نوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۷۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي دگرگوني هيات هاي مذهبي زنانه: هيات هاي سنتي و نوين
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيات هاي زنانه
مقاله جنبش هاي ديني
مقاله مداحي
مقاله مناسک ديني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستوري مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هيات هاي مذهبي، به عنوان مهم ترين کانون نمايش مناسک سوگ واري تشيع، با زندگي اجتماعي، فرهنگي، و اخلاقي مومنان کاملا آميخته اند و هم واره،با به ترين شکل، حالت هاي روحي و شيوه زندگي پيروان تشيع را با جهان بيني و اخلاق هم آهنگ با آن پيوند مي دهند. رخ داد انقلاب اسلامي آغاز ورود گسترده زنان به گستره اجتماع، و هم زمان با آن، هم کاري جدي تر و پوياتر آنان در مراسم و آداب سوگ واري بود. جنگ و پيدايش دگرگوني هاي سياسي، اجتماعي، و اقتصادي پس از آن و نيز دگرگوني هاي ناشي از گسترش نوگرايي سبب پديد آمدند گرگوني در باورها و نگرش هاي ديني مردم، به ويژه زنان،ونيز دگرگوني فهم آنان از سازه هاي اصلي مناسک ديني و سوگ واري شد و اين مراسم را با دگرگوني محتوايي و صوري بسيارروبه رو کرد، به گونه يي که در سال هاي پاياني دهه ۷۰، اشکالي تازه از هيات هاي ديني و مداحي گسترش يافت، که ساختار و عناصر سازنده آن با انواع سنتي ديگرگون بود.
در اين پژوهش، به بررسي دگرگوني ها، دلايل، و چه گونگي آن ها مي پردازيم