مقاله بررسي رابطه آلودگي هوا، آلودگي آب، مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ايران ۸۳-۱۳۵۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه آلودگي هوا، آلودگي آب، مصرف انرژي و رشد اقتصادي در ايران ۸۳-۱۳۵۹
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرضيه منحني زيست محيطي کوزنتس
مقاله آلودگي هوا
مقاله آلودگي آب
مقاله مصرف انرژي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فطرس محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نسرين دوست ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منحني زيست محيطي کوزنتس از مشهورترين فرضيه ها در بررسي شکل رابطه بين رشد اقتصادي و آلودگي به شمار مي رود. مقاله حاضر، اين فرضيه را در چهارچوب بررسي مي کند: (الف) هنگامي که معيار رشد اقتصادي، درآمد سرانه است؛ (ب) وقتي که معيار رشد، سرانه مصرف انرژي است؛ (پ) زماني که معيار آلودگي، آلودگي آب است و (ت) وقتي که معيار آلودگي، آلودگي هوا است. بدين منظور در اين مقاله از روش شناسي تودا- ياماموتو براي بررسي عليت متغيرها استفاده و در صورت وجود رابطه عليت بين متغيرهاي تحقيق، فرضيه منحني زيست محيطي کوزنتس (EKC) برآورد مي شود. نتايج، بيانگر وجود سه رابطه علي يک طرفه (الف) از نشر دي اکسيدکربن به درآمد سرانه، (ب) از نشر دي اکسيدکربن به سرانه مصرف انرژي و (پ) از سرانه مصرف انرژي به آلودگي آب است. فرضيه کوزنتس براي نشر دي اکسيدکربن، درآمد سرانه، آلودگي آب، سرانه مصرف انرژي رد مي شود و براي رابط نشر دي اکسيدکربن، سرانه مصرف انرژي رد نمي شود.