مقاله بررسي رابطه اختلالات يادگيري با بزهكاري نوجوانان در بزهكاران مستقر در كانون اصلاح و تربيت تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه اختلالات يادگيري با بزهكاري نوجوانان در بزهكاران مستقر در كانون اصلاح و تربيت تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات يادگيري
مقاله بزهكاري
مقاله نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي اقدم قربان
جناب آقای / سرکار خانم: پسنگگ پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به بررسي اختلالات يادگيري با بزهكاري پرداخته شد. به اين منظور ۱۰۰ نفر از بزهكاران مستقر در كانون اصلاح و تربيت تهران با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند و آزمون هاي املا نويسي، رياضي و سنجش توانايي خواندن در مورد آنها انجام شد. از اهداف تحقيق بررسي ميزان شيوع اختلالات يادگيري در كانون اصلاح و تربيت تهران بود. نتايج نشان داد ۵۰ درصد مجرمين فرزندان اول و آخر بودند و ۶۱ درصد بزهكاران داراي تحصيلات راهنمايي بودند و ۷۴ درصد آنها از سطح درآمد پاييني برخوردار بودند. بررسي فرضيه هاي تحقيق نشان داد كه بين اختلالات يادگيري و بزهكاري رابطه معناداري وجود نداشت ولي بين انواع جرم و توزيع فراواني آنها با انواع اختلالات يادگيري رابطه معناداري مشاهده شد و ميزان شيوع اختلالات يادگيري در بزهكاران نسبت به افراد عادي بيشتر است.