مقاله بررسي رابطه انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ويژگي هاي خانوادگي آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ويژگي هاي خانوادگي آنان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزش پيشرفت تحصيلي
مقاله شيوه هاي فرزندپروري
مقاله ساخت خانواده
مقاله انتظار والدين از موفقيت فرزندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي رابطه بين انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ويژگي هاي خانوادگي آنان مي پردازد. هدف آن، تعيين رابطه و سهم نسبي هر يک از متغيرهاي خانوادگي در تبيين انگيزش پيشرفت تحصيلي است. به همين منظور۱۸۰ نفر آزمودني به طور تصادفي از جامعه دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که از بين عوامل خانوادگي مرتبط با انگيزش پيشرفت تحصيلي، انتظار والدين از موفقيت فـرزندان ۲۸/۰، شيوه فرزندپروري مقتدرانه ۲۶/۰و ساخت خانواده (مدرن هاي طبيعي در خانواده) ۱۶/۰ تبيين کننده انگيزش پيشرفت تحصيلي هستند.