مقاله بررسي رابطه بلندمدت تقاضاي نيروي کار و عوامل موثر بر آن در بخش صنعت ايران از طريق آزمون همجمعي جوهانسون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بلندمدت تقاضاي نيروي کار و عوامل موثر بر آن در بخش صنعت ايران از طريق آزمون همجمعي جوهانسون
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله تابع تقاضا
مقاله نيروي کار
مقاله بخش صنعت
مقاله آزمون ريشه واحد
مقاله آزمون هم انباشتگي جوهانسون
مقاله مدل اقتصادسنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پدرام مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي فر مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجربه صنعتي شدن در کشورهاي توسعه يافته حاکي از آن است که افزايش سطح اشتغال در بخشهاي اقتصادي همواره به منزله يکي از مهمترين شاخصهاي تعيين کننده رشد اقتصادي بشمار مي آيد. بخش صنعت يکي از مهمترين بخشهاي اقتصادي است که در فرايند توسعه نقش چشمگيري در ايجاد اشتغال ايفا مي کند. لذا در اين تحقيق، به منظور شناسايي عوامل موثر بر تقاضاي نيروي کار در بخش صنعت ايران و همچنين بررسي رابطه بلندمدت ميان تقاضاي نيروي کار و عوامل موثر بر آن از تکنيک هم انباشتگي جوهانسون استفاده شده است. آزمون همجمعي جوهانسون نشان داد که در بلندمدت انباشت سرمايه و ارزش افزوده بر اشتغال تاثير مثبت و دستمزد واقعي، شاخص قيمت سوخت و قانون کار بر اشتغال تاثير منفي داشته اند.