مقاله بررسي رابطه بلندمدت قيمت نفت خام و نرخ ارز واقعي دلار آمريکا؛ به دو روش جوهانسن – جوسيليوس و ARDL که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۹۳ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بلندمدت قيمت نفت خام و نرخ ارز واقعي دلار آمريکا؛ به دو روش جوهانسن – جوسيليوس و ARDL
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيمت حقيقي نفت خام
مقاله نرخ ارز واقعي و مؤثر دلار
مقاله هم انباشتگي
مقاله روش جوهانسن – جوسيليوس
مقاله روش ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزازان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: علي نژادمهرباني فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: صيدي زاد مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تاريخ اقتصاد، بعد از جنگ جهاني دوم، مي توان نفت خام را به عنوان موتور رشد اقتصاد جهاني دانست. از سويي با توجه به توفيق اقتصادي ايالات متحده آمريکا در دهه هاي اخير، دلار آمريکا به عنوان نرخ ارز رسمي براي معاملات نفت خام در همه بازارها مورد استفاده قرار مي گيرد. اين دو شاخص اقتصادي، قيمت نفت خام و دلار آمريکا، و تغييرات آن ها، براي بيش تر کشورها و از جمله کشور ايران داراي اهميت به سزايي است. در اين مقاله، به بررسي نوع ارتباط بلندمدت و تصحيح خطاي کوتاه مدت اين دو متغير کليدي در اقتصاد جهاني مي پردازيم. براي بررسي اين موضوع و سنجش دقت مدل، از دو روش هم انباشتگي جوهانسن – جوسيليوس و توزيع خودرگرسيو با وقفه گسترده (ARDL) استفاده شده است. متغيرهاي مدل شامل سري هاي زماني فصلي متوسط قيمت حقيقي نفت خام و نرخ ارز واقعي و موثر دلار آمريکا از سال ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۸ است. طبق يافته هاي مقاله، اولا يک رابطه بلندمدت بين قيمت دلار و قيمت نفت خام وجود دارد، اما اين رابطه در سطح اطمينان نه چندان قوي و قابل اعتمادي است. دوما در بلندمدت قيمت نفت عامل اثرگذار بر نرخ ارز دلار است و عليت از سوي نرخ ارز دلار به قيمت نفت مشاهده نمي شود. در کوتاه مدت نرخ ارز دلار در مقابل شوک هاي مختلف وارد بر آن (که منجر به انحراف از روند بلندمدت آن مي شوند)، رفتاري ميرا از خود نشان مي دهد، هر چند سرعت اين همگرايي چندان زياد نيست.