مقاله بررسي رابطه بين برخي عوامل اجتماعي با خود اثربخشي، رضايت شغلي و بهره وري کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه و مهاباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۲۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين برخي عوامل اجتماعي با خود اثربخشي، رضايت شغلي و بهره وري کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه و مهاباد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود اثربخشي
مقاله خود اثربخشي سازماني
مقاله رضايت شغلي
مقاله بهره وري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايران زاده سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: اك شورش
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون شک نيروي انساني در هر جامعه و سازماني مهم ترين سرمايه آن محسوب مي شود. همچنين بدون توجه به انگيزه ها و تمايلات دروني افراد درون يک سازمان، نيل به اهداف سازماني نيز مشکل خواهد بود. لذا اين تحقيق بر آن است که ميزان رابطه بين برخي عوامل اجتاعي را با خود اثربخشي افراد (که عبارت از تصور و برداشت هر فرد از خودش در رابطه با اثر بخش بودن در محيط کار مي باشد) در سازمان در مورد کارکنان اداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد هاي مهاباد و اروميه بررسي نمايد. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که متغير جنسيت تاثيري روي خود اثربخشي کارکنان نداشته ولي عامل تحصيلات بر روي خود اثربخشي آنها موثر است. هم چنين نتايج تحقيق حاکي از وجود رابطه معنادار آماري بين متغيرهاي ميزان تطابق رشته تحصيلي با شغل مورد تصدي، علاقه کارکنان به شغل مورد تصدي، حقوق و مزايا، ميزان تبعيض در محيط کار، مشارکت کارکنان در تصميم گيري هاي سازمان، آزادي عملکرد کارکنان، رضايت شغلي و بهره وري سازمان مي باشد.