مقاله بررسي رابطه بين تخصص صنعت حسابرس و کيفيت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۱۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين تخصص صنعت حسابرس و کيفيت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخصص صنعت
مقاله اقلام تعهدي اختياري
مقاله ضريب واکنش سود
مقاله کيفيت حسابرسي
مقاله کيفيت سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي امير
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمي اردكاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيقات گذشته بيان مي کنند که تخصص صنعت حسابرس مي تواند باعث بهبود کيفيت حسابرسي گردد. از اين رو، تعداد ۱۱۷ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طي دوره زماني ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶، به منظور بررسي اين موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در اين تحقيق، سطح مطلق اقلام تعهدي اختياري و ضريب واکنش سود در شرکت هايي که توسط حسابرسان متخصص صنعت، رسيدگي شده اند، با شرکت هايي که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسيدگي  نشده اند، مقايسه شده است. اين تحقيق محدود به حسابرساني است که معتمد بورس اوراق بهادار تهران هستند تا از اين طريق، حسن شهرت آنان نيز کنترل شود. همچنين، از رويکرد سهم بازار به منظور تعيين حسابرس متخصص صنعت  بهره گرفته شده است.  نتايج اين بررسي نشان مي دهد که شرکت هايي که حسابرس آنها، متخصص صنعت است، داراي سطح مطلق اقلام تعهدي اختياري کمتر و ضريب واکنش سود بالاتري نسبت به شرکت هايي که حسابرس آنها، متخصص صنعت نيست، هستند؛ به عبارت ديگر، حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسي با کيفيت تري به صاحبکاران خود ارايه مي کنند.