مقاله بررسي رابطه بين خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام شرکت هاي جديد الورود به بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۹۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام شرکت هاي جديد الورود به بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرضه اوليه اوراق بهادار
مقاله بازده غيرعادي
مقاله خطاي پيش بيني سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كردستاني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آشتاب علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اطلاعات تاريخي اندک مربوط به سهام شرکت هاي جديد الورود به بورس به دليل عدم سابقه معاملاتي، سرمايه گذاران را با ريسک بيشتري براي خريد سهام اين شرکت ها روبرو مي کند. عدم تقارن اطلاعاتي ميان مديران و سرمايه گذاران بالقوه در اين شرکت ها بالاست و سهام آن ها بر اساس اطلاعات ارايه شده از طرف مديريت قيمت يابي مي شود. شواهد تجربي نشان مي دهد، سرمايه گذاران به اطلاعاتي نظير پيش بيني سود هر سهم اتکا کرده و در قيمت گذاري سهام از آن استفاده مي کنند. اين پيش بيني ها بيانگر انتظارات مديريت از عملکرد آتي شرکت است. بنابراين دقت اين پيش بيني ها که مبناي تصميم گيري آنهاست براي سرمايه گذاران حايز اهميت بوده و خطاي پيش بيني سود عامل مهمي در عملکرد بازار ثانويه است.
در اين پژوهش رابطه بين خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام شرکت هاي جديد الورود به بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده هاي ۱۰۴ شرکت طي دوره ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ بررسي شده است. اهميت انتخاب اين دوره از نظر گسترش چشمگير بازار بورس طي آن سال ها و نيز تعداد زياد شرکت هايي است که براي اولين بار سهام خود را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده اند. نتايج پژوهش با استفاده از تحليل رگرسيون خطي چند متغيره نشان مي دهد، بين خطاي پيش بيني سود و بازده غيرعادي سهام شرکت هاي جديد الورود رابطه مثبت معناداري وجود دارد.