مقاله بررسي رابطه بين خطر ذاتي و كنترل در رويكرد حسابرسي مبتني بر ريسك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۹۵ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين خطر ذاتي و كنترل در رويكرد حسابرسي مبتني بر ريسك
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسابرسي مبتني بر ريسک
مقاله مدل خطر حسابرسي
مقاله خطر ذاتي
مقاله خطر کنترل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيها زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حسابرسي مبتني بر ريسک نسل جديد حسابرسي و رويکرد غالب سالهاي اخير براي مبارزه با فساد بوده است. نقطه شروع رويکرد حسابرسي مبتني بر ريسک، تعيين سطح کلي خطر است که حسابرس هنگام بيان اظهارنظر حسابرسي آماده پذيرش آن است. روش ارزيابي خطرحسابرسي ممکن است بر برنامه ريزي، طرح ريزي راهبردهاي متعاقب حسابرسي و نتايج نهايي آن اثر گذارد. استانداردهاي حسابرسي، ارزيابي خطر را بر اساس مدل خطر حسابرسي الزامي مي کند. اما درباره ارزيابي مؤلفه هاي خطر ذاتي و کنترل به طور جداگانه يا يکپارچه رويکرد غالبي ارايه نمي دهد. اين پژوهش به بررسي رابطه بين طبقات خطر هاي ذاتي و کنترل مي پردازد. نمونه پژوهش از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمي ايران به طور تصادفي انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه اهميت هر يک از عوامل تاثيرگذار بر طبقات خطرهاي ذاتي و کنترل مورد سنجش قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان مي دهد که رابطه معني داري بين خطر ذاتي و کنترل وجود ندارد و ارزيابي جداگانه خطر ها نسبت به ارزيابي يکپارچه در محيط حسابرسي ايران ارجحيت دارد.