مقاله بررسي رابطه بين دوره تصدي حسابرس و مديريت سود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در دانش حسابداري از صفحه ۶۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين دوره تصدي حسابرس و مديريت سود
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره تصدي حسابرس
مقاله چرخش حسابرس
مقاله مديريت سود
مقاله محافظه کاري در حسابرسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه رابطه ميان طول دوره تصدي حسابرس و ميزان مديريت سود را در مورد ۱۳۳ شرکت از شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ مورد بررسي قرار مي دهد. در اين تحقيق ابتدا رابطه ميان دوره تصدي حسابرس و قدر مطلق اقلام تعهدي اختياري به عنوان انعطاف پذيري در مديريت سود مورد آزمون قرار گرفته است كه نتايج نشان مي دهد با افزايش دوره تصدي حسابرس، انعطاف پذيري مديريت در استفاده از اقلام تعهدي اختياري افزايش مي يابد. سپس در بررسي رابطه ميان دوره تصدي و سطح اقلام تعهدي اختياري، نتايج به رابطه منفي معناداري رسيده كه بيانگر اين ادعا است كه مديريت از انعطاف پذيري به وجود آمده در جهت منفي استفاده مي کند. بنابراين با توجه به يافته هاي اين تحقيق مي توان گفت وجود رابطه طولاني مدت ميان صاحبکار و حسابرس، باعث افزايش انعطاف پذيري مديريت در استفاده از اقلام تعهدي اختياري مي گردد؛ اما اين استفاده بيشتر در جهت کاهش سود (محافظه کارانه) است.