مقاله بررسي رابطه بين ريسک سيستماتيک و رشد سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۳۰ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين ريسک سيستماتيک و رشد سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسک سيستماتيک
مقاله رشدسود
مقاله سودناخالص
مقاله سودعملياتي
مقاله سودخالص
مقاله بورس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرجي زاده داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مهم ترين مباحث در بازار سرمايه، آگاهي از ميزان ريسك شركت ها، خصوصا ريسك سيستماتيك است كه مي تواند نقش به سزايي در تصميم گيري ها ايفا نمايد. زيرا اعتقاد بر اين است كه بازده سهام شركت ها تابعي از ريسك سيستماتيك است و ريسك سيستماتيك بيانگر تغييرات نرخ بازده يك سهم نسبت به تغييرات نرخ بازده كل بازار سهام مي باشد.
در اين تحقيق محقق به دنبال اين است که آيا رابطه معني داري بين ريسک سيستماتيک و رشد سود شرکتها وجود دارد بدين صورت که سه فرضيه در اين تحقيق مورد آزمون قرار مي گيرد.
به منظور آزمون فرضيات ۱۱۴ شركت از ميان شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و متغيرهاي رشد سودناخالص، رشد سود عملياتي، رشد سودخالص و ريسك سيستماتيك آنها براي دوره ۶ ساله از سال ۱۳۸۰ الي سال ۱۳۸۶ محاسبه گرديدند. در نهايت پس از انجام آزمون هاي آماري بر روي اطلاعات مربوطه نتايج تحقيق نشان مي دهد که ارتباط معني داري بين ريسک سيستماتيک و رشد سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد.