مقاله بررسي رابطه بين سابقه انواع بدرفتاري والدين در دوران كودكي با افسردگي دوران بزرگسالي در بيماران سرپايي مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۸۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين سابقه انواع بدرفتاري والدين در دوران كودكي با افسردگي دوران بزرگسالي در بيماران سرپايي مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بدرفتاري دوران كودكي
مقاله بدرفتاري عاطفي,جسمي,جنسي و غفلت
مقاله افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لعلي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 پژوهش حاضر به دنبال بررسي رابطه و سهم نسبي انواع بدرفتاري والدين در تبيين افسردگي بوده است.به همين منظور تعداد ۱۳۱ نفر با روش نمونه گيري تصادفي ساده از بين جامعه بيماران افسرده مراجعه كننده، به مراكز مشاوره شهر اصفهان طي سالهاي ۸۵- ۸۴ انتخاب و مطالعه شده اند.براي جمع آوري اطلاعات از پرسش نامه افسردگي بك و مقياس خود گزارشي كودك آزاري محمدخاني استفاده شد. بخشي از نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه ازبين انواع بد رفتاري والدين در دوران كودكي مرتبط با افسردگي، بدرفتاري عاطفي (۰۲۳/۰)، بدرفتاري جسمي (۰۲۷/۰)، بدرفتاري جنسي (۰۳۲/۰) تبيين كننده افسردگي بيماران بزرگسال مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهر اصفهان بوده اند.