مقاله بررسي رابطه بين سازگاري استراتژي كسب و كار با استراتژي توليدي و عملكرد شركت ساپيا ديزل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين سازگاري استراتژي كسب و كار با استراتژي توليدي و عملكرد شركت ساپيا ديزل
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژي توليد
مقاله متغيرهاي تصميم در استراتژي توليد
مقاله استراتژي كسب و كار
مقاله استراتژي هاي عام
مقاله سازگاري استراتژيك
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نايب زاده شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنعت خودرو با توجه به وسعت دامنه عمل و توانمندي در زمينه اشتغال زايي از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ توان بالقوه كشور براي رشد و پيشرفت و حضور در بازارهاي جهاني به زير بخش خودروي سنگين در صنعت خودروسازي کشور جايگاه خاصي بخشيده است که اين توان بالقوه را مي توان ناشي از توان سازندگان داخلي در ساخت بدنه و به صرفه نبودن صادرات كامل خودرو براي توليدكنندگان برتر دنيا دانست. پيچيده شدن روزافزون رقابت و متغير و متلاطم بودن محيط كسب و كار در جهان امروز كوچك ترين غفلت شركت هاي بزرگ را به مشكلات عديده اي منتهي مي سازد؛ لذا جهت بقاي حضور در يك صنعت نياز به داشتن راهکارهاي عملي و استراتژي هاي مشخص و مدون ضروري به نظر مي رسد در حالي که براي صنعت خودروي سنگين كشورمان تاكنون جهت گيري مشخص، مدون و علمي اي تعيين نشده است؛ به همين خاطر پژوهش حاضر به دنبال بررسي رابطه بين سازگاري استراتژي هاي كسب و كار توليدي و عملكرد شركت سايپاديزل زير مجموعه گروه توليدي سايپا مي باشد.
استراتژي كسب و كار شرکت بر اساس مدل مايكل پورتر (۱۹۸۰) و در دو بخش اصلي استراتژي رهبري هزينه و استراتژي تمايز و از طريق مصاحبه با تعدادي از مديران و كارشناسان بررسي شده و محتواي استراتژي توليد كه دربر گيرنده تعدادي از متغيرهاي كليدي تصميم شامل منابع انساني، برنامه ريزي توليد، كنترل مواد، ادغام عمودي و سازمان و مديريت است نيز از طريق پرسشنامه اي كه بين مديران و كارشناسان شاغل در شركت توزيع گرديده، سنجيده شده و نتايج حاصل از پرسشنامه هم از طريق بررسي اسناد و مدارك سازماني مورد تاييد واقع گرديده است. عملكرد شركت نيز بر اساس دو معيار کليدي سود و فروش طي سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ از اسناد مالي شركت استخراج گرديده تا نسبت به بررسي رابطه سازگاري استراتژي هاي كسب و كار توليدي و عملكرد مورد استناد قرار گيرد. روش تحقيق حاضر از نوع روش تحقيق غيرآزمايشي يا توصيفي و نيز به شکل مطالعه موردي بوده و نتايج حاصل از آن براي استفاده در جامعه آماري مورد مطالعه به كار گرفته شده است.