مقاله بررسي رابطه بين سرمايه گذاران نهادي و کيفيت گزارش گري مالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۲۲۷ تا ۲۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين سرمايه گذاران نهادي و کيفيت گزارش گري مالي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالكان (سرمايه گذاران) نهادي
مقاله تمركز مالكيت نهادي
مقاله کيفيت گزارش گري مالي (کيفيت سود)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهراني ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندر هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مالکان نهادي با توجه به مالكيت بخش قابل توجهي از سهام شركت ها، از نفوذ قابل ملاحظه اي برخوردار هستند و مي توانند رويه هاي آن ها (شامل رويه هاي حسابداري و گزارش گري مالي) را تحت تاثير قرار دهند. صورت هاي مالي هسته اصلي فرايند گزارش گري مالي را تشكيل مي دهند. صورت هاي مالي و در راس آن ها صورت سود و زيان (رقم سود خالص) در کانون توجه سرمايه گذاران قرار دارد. تحقيق حاضر براي فراهم آوردن شواهدي در ارتباط با نقش نظارتي سرمايه گذاران نهادي از اين منظر كه آيا مالكيت نهادي بر كيفيت سود گزارش شده تاثير دارد، صورت پذيرفته است. براي اندازه گيري كيفيت سود، از يك رويكرد چند بعدي استفاده شده است؛ بدان معنا كه براي سنجش كيفيت سود، چهار مدل رگرسيوني كه جنبه هاي مختلف كيفيت سود (يعني محتواي اطلاعاتي سود، قابليت پيش بيني كنندگي سود، اقلام تعهدي سود و به موقع بودن گزارش سود) را مي سنجد، برازش شده است. نتايج تحقيق بيان گر روابط متناقضي بين سرمايه گذاران نهادي و کيفيت سود است. بدان معنا که از بعد ارزش پيش بيني کنندگي سود، سرمايه گذارن نهادي (تمرکز سرمايه گذران نهادي) با کيفيت سود، رابطه منفي (مثبت) دارند. اين در حالي است سرمايه گذاران نهادي با وقفه گزارش گري رابطه منفي دارند. اين امر بيان گر آن است که با افزايش سطح سرمايه گذاران نهادي، کيفيت سود نيز ارتقا مي يابد. بايد يادآور شد كه در اين تحقيق رابطه معناداري بين سرمايه گذاران نهادي (تمركز سرمايه گذاران نهادي) و کيفيت سود با استفاده از معيارهاي محتواي اطلاعاتي سود و اقلام تعهدي سود يافت نشد.