مقاله بررسي رابطه بين سطح رفاه اقتصادي و تخلفات رانندگي (مورد مطالعه: شهرستان اروميه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين سطح رفاه اقتصادي و تخلفات رانندگي (مورد مطالعه: شهرستان اروميه)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخلفات رانندگي
مقاله رفاه اقتصادي
مقاله انباشت فرهنگي
مقاله تصادفات فوتي
مقاله فاصله طولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميکاييلي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين سطح رفاه اقتصادي و ميزان تخلفات رانندگي در شهرستان اروميه است. در اين پژوهش، اهداف فرعي ديگري نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
جامعه آماري پژوهش شامل کليه رانندگان متخلفي است که در فاصله اول خردادماه سال ۱۳۸۷ الي آخر آذرماه سال ۱۳۸۷ در شهرستان اروميه مرتکب تخلفات حادثه ساز شده اند و تعداد آنها بر اساس اطلاعات موجود در سيستم رايانه اي واحد آمار و اطلاعات پليس راهنمايي و رانندگي شهرستان اروميه ۲۷۳۱۷ نفر است. لذا پژوهش گر با مراجعه به جدول مورگان اقدام به نمونه گيري نموده که حجم نمونه اين تحقيق ۳۸۰ نفر است. پژوهش گر براي جمع آوري داده هاي مورد نياز خود از دو شيوه استفاده کرده است. براي بررسي سطح رفاه افتصادي رانندگان و اطلاعات توصيفي در مورد آنها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده کرده است که با استفاده از نرم افزارSPSS ضريب پايايي اين پرسش نامه ۷۵٫۰ به دست آمده است و در گام بعدي براي اطلاع از ميزان تخلفات حادثه ساز، به سيستم آمار پليس راهنمايي و رانندگي مراجعه شده است.
تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده، حاکيست بين سطح رفاه اقتصادي و ميزان تخلف عدم توجه به فرمان پليس رابطه معناداري وجود دارد.