مقاله بررسي رابطه بين سطح روي سرم و تشنج ناشي از تب در كودكان بستري در بيمارستان وليعصر (عج) زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين سطح روي سرم و تشنج ناشي از تب در كودكان بستري در بيمارستان وليعصر (عج) زنجان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشنج ناشي از تب
مقاله روي سرم
مقاله بيماران تب دار
مقاله زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده منصور
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنويس اصل پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي نسب سيدنورالدين
جناب آقای / سرکار خانم: كوشا علي
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي پاكدل محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تشنج ناشي از تب، شايع ترين نوع تشنج در دوران کودکي است که در جوامع مختلف شيوع آن را بين ۲تا۱۴ درصد ذکر مي کنند. با توجه به احتمال ارتباط سطح روي سرم با تشنج ناشي از تب اين مطالعه انجام گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه، ۱۱۷ کودک در محدوده سني ۶ ماه تا ۵ سال در چهار گروه مختلف، بيماران مبتلا به تشنج ناشي از تب (۳۹ بيمار)، بيماران تب دار بدون تشنج (۴۰ بيمار) و افراد بدون تب و بدون تشنج (۳۲ بيمار) و افراد با تشنج بدون تب (۶ بيمار) مورد بررسي قرار گرفتند. پس از تکميل پرسشنامه و اخذ نمونه سرم، يافته ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
نتايج: ميانگين روي سرم در ۳۹ بيمار مبتلا به تشنج ناشي از تب ۷۵٫۶۷ ميكروگرم در دسي ليتر، در ۴۰ بيمار تب دار بدون تشنج ۸۷٫۵۸ ميكروگرم در دسي ليتر، در ۳۲ فرد بدون تب و بدون تشنج ۸۹٫۰۶ ميكروگرم در دسي ليتر و در ۶ بيمار با تشنج بدون تب ۹۶٫۶۷ ميكروگرم در دسي ليتر بود. که از نظر آماري ميزان روي سرم در بيماران مبتلا به تشنج ناشي از تب پايين تر از ساير گروه ها بود (P=0.002 و P=0.001) در حالي که سه گروه ديگر، اختلاف معني داري با يکديگر نداشتند (P=0.971).
نتيجه گيري: با توجه به شيوع هيپوزينکمي در تشنج ناشي از تب مي توان همراهي بين سطح پايين روي سرم و احتمال بروز تشنج ناشي از تب قايل گرديد.