مقاله بررسي رابطه بين قابليتهاي استراتژيک کارکنان و سبکهاي مديريت منابع انساني در شرکتهاي صنعتي استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين قابليتهاي استراتژيک کارکنان و سبکهاي مديريت منابع انساني در شرکتهاي صنعتي استان تهران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قابليتهاي استراتژيك
مقاله ارزش استراتژيك
مقاله منحصر بفردي
مقاله سبك مديريت منابع انساني
مقاله شركتهاي صنعتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدجوادين سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده ماشااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در هر سازمان، کارکنان مختلف قابليتهاي متفاوتي دارند و براي ارتقاي اين قابليت ها و پيوند آنها با استراتژي شرکت، متناسب با هر دسته از قابليت ها، بايد سبک هاي مديريت منابع انساني متفاوتي در نظر گرفته شود. اين تحقيق در نظر دارد ميزان تطابق سبکهاي مديريت منابع انساني را با ميزان قابليت هاي استراتژيک کارکنان در شرکتهاي صنعتي مورد بررسي قرار دهد. بنابراين، ضمن مروري بر ديدگاههاي مختلف، عوامل موثر در تعيين سبک مديريت منابع انساني مورد بحث قرار گرفته و با در نظر گرفتن ميزان «ارزش استراتژيک» و «منحصر بفردي» به عنوان قابليت هاي استراتژيک، يک طبقه بندي شامل چهار دسته از کارکنان ارايه شده و متناسب با هر دسته از کارکنان، يک سبک مديريتي نيز پيشنهاد گرديده است. سپس ميزان انطباق سبک هاي منابع انساني با قابليتهاي استراتژيک، در نمونه اي از شرکتهاي صنعتي مورد بررسي قرار گرفته است. سنجش قابليتهاي کارکنان و تعيين سبک مديريت منابع انساني هر شرکت با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش ميداني صورت گرفته است. در پايان، نتايج مورد بحث و بررسي قرارگرفته و پيشنهادهايي ارايه گرديده است.