مقاله بررسي رابطه بين قيمت هاي توليدکننده و مصرف کننده (مطالعه موردي بخشي از محصولات لبني در ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش و توسعه از صفحه ۷۷ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين قيمت هاي توليدکننده و مصرف کننده (مطالعه موردي بخشي از محصولات لبني در ايران)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال قيمت
مقاله رابطه عليت
مقاله تقارن قيمت
مقاله يوهانسن و يوسليوس
مقاله لبنيات
مقاله پنير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي شادمهري محمدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجزيه و تحليل رابطه قيمت در طول زنجيره توليد از توليدکننده به مصرف کننده، ابزاري رايج براي اندازه گيري درجه کارآيي و رقابت پذير بودن بازارهاي مختلف در دهه اخير بوده است. در اين مقاله، روابط قيمت و چگونگي انتقال قيمت بين دو سطح توليدکننده و مصرف کننده براي محصول پنير در ايران بررسي شده است. داده هاي مورد استفاده شامل شاخص قيمت توليدکننده و مصرف کننده محصول پنير است که به صورت ماهانه دوره زماني ۹۱ ماهه از فروردين سال ۱۳۸۰ تا مهر ۱۳۸۷ را پوشش مي دهد. از شيوه هم انباشتگي يوهانسن – يوسليوس و رابطه عليت گرنجري براي آزمون وجود رابطه بين دو شاخص و تعيين جهت عليت استفاده شده است. تجزيه و تحليل رفتار انتقال قيمت بر مبناي روش سنتي هاک و بکارگيري مدل ECM ون کرامون تابادل – لوي (Von Cramon Taubadel-Loy 1998) است. نتايج نشان داد که جهت عليت از قيمت هاي مصرف کننده به قيمت هاي توليدکننده در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. نتايج، فرضيه انتقال نامتقارن قيمت را بين قيمت هاي توليدکننده و مصرف کننده رد مي کند. با توجه به نقش تعيين کننده مصرف کننده در تعييين قيمت، مطالعات بيشتر در زمينه مسايل رفاهي و مقايسه هزينه ها و منافع ناشي از اتخاذ سياست هاي مختلف دولت در اين بازار مورد نياز است.