مقاله بررسي رابطه بين كمال گرايي و جهت گزيني هدف در ميان دانش آموزان پيش دانشگاهي دولتي (با گرايش هاي علوم تجربي و رياضي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات روان شناختي از صفحه ۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين كمال گرايي و جهت گزيني هدف در ميان دانش آموزان پيش دانشگاهي دولتي (با گرايش هاي علوم تجربي و رياضي)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كمال گرايي خود مدار
مقاله جامعه مدار و جهت گزيني هدف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي لادن
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفيان مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين كمال گرايي و جهت گزيني هدف در دانش آموزان دختر مراكز پيش دانشگاهي انجام شده است. نمونه مورد بررسي ۲۰۰ نفر از دانش آموزان دختر مراكز پيش دانشگاهي نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شيراز بود كه با روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شد. آنها مقياس چند بعدي كمال گرايي (هويت و فلت، ۱۹۹۱) و مقياس جهت گزيني هدف (وندي ويل، ۱۹۹۷؛ اليوت و مك گريگور، ۲۰۰۱) را تكميل كردند. نتايج نشان داد كه كمال گرايان خود مدار در مقايسه با كمال گرايان جامعه گرا در انتخاب اهداف خود براي پيشرفت به سردرگمي و شك و ترديد بيشتري دچار هستند. كمال گرايي خود مدار با جهت گزيني هاي يادگيري و گرايشي رابطه منفي دارد و اين جهت گزيني ها را به صورت منفي پيش بيني مي كند. كمال گرايي جامعه مدار نيز با اهداف گرايشي و اجتنابي رابطه منفي دارد و اين جهت گزيني ها را به صورت منفي پيش بيني مي كند. يافته هاي پژوهش حاضر در پرتو روند پژوهش هاي مربوط، به بحث گذاشته شده است؛ برخي پيشنهادات براي اجراي پژوهش هاي بيشتر در اين زمينه مطرح شده است.