مقاله بررسي رابطه بين متغيرهاي حسابداري و ارزش بازار سهام شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۵۸ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين متغيرهاي حسابداري و ارزش بازار سهام شركت هاي پذيرفته شده در بازار بورس تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش دفتري هر سهم
مقاله سود هر سهم
مقاله سود نقدي هر سهم
مقاله بازده سهام
مقاله بازده حقوق صاحبان سهام
مقاله ارزش بازار سهام و بازار بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش کشف رابطه بين ارزش دفتري هر سهم در پايان سال، سود هر سهم در پايان سال، سود نقدي هر سهم در پايان سال، بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش بازار سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
براي اين منظور شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بانك ها به سه گروه، شركت هاي مواد غذايي و دارويي، شركت هاي کاني فلزي و غيرفلزي و شركت هاي سرمايه گذاري و بانکها تقسيم شده اند. نتايج به دست آمده بيان گر وجود تفاوت هاي چشم گير ميان گروه هاي سه گانه پيش گفته است. به گونه اي که شركت هاي مواد غذايي تحت تاثير تمامي متغيرهاي مستقل قرار دارند، در حالي که شركت هاي کاني فلزي و غيرفلزي کمتر تحت تاثير متغيرهاي مستقل قرار مي گيرند. در خصوص شرکت سرمايه گذاري و بانک ها رابطه بسيار ضعيفي بين متغيرهاي مستقل و ارزش بازار سهام وجود دارد.