مقاله بررسي رابطه بين معيارهاي نقدشوندگي سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۲۱۷ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين معيارهاي نقدشوندگي سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده سالانه سهام
مقاله معيارهاي نقدشوندگي
مقاله اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام
مقاله گردش سهام شرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهراني ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: رساييان امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازده سهام شرکت ها، نقش تعيين کننده اي را در تصميم هاي سرمايه گذاري ايفا مي کند. اطلاعات، در پيش بيني بازده سهام شرکت ها از اهميت خاصي برخوردار مي باشند. معيارهاي نقدشوندگي سهام، از جمله اطلاعاتي هستند که در تحقيقات مختلف براي پيش بيني بازده سهام مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از اين تحقيق، بررسي رابطه بين بازده سالانه سهام و معيارهاي نقدشوندگي سهام؛ همچون اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام، گردش سهام شرکت، حجم ريالي معامله ها، تعداد دفعات انجام معامله و درصد روزهاي انجام معامله در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. از اين رو، تعداد ۱۵۶ شرکت در طي دوره زماني ۱۳۸۶-۱۳۸۱ مورد بررسي قرار گرفت. رويکرد انتخابي براي آزمون فرضيه ها، رگرسيون داده هاي ترکيبي مي باشد. نتايج آزمون فرضيه ها بيانگر عدم وجود هرگونه رابطه معنا دار بين بازده سهام و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام، گردش سهام شرکت، حجم ريالي معامله ها و تعداد دفعات انجام معامله در دوره زماني ۱۳۸۶-۱۳۸۱ مي باشد. نتايج، همچنين بيانگر وجود رابطه معنا دار بسيار کم اهميت بين بازده سالانه سهام و درصد روزهاي انجام معامله مي باشد.