مقاله بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مديران و كارآيي آن ها از ديدگاه مديران مدارس متوسطه شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم تربيتي (مجله علوم تربيتي و روانشناسي) از صفحه ۵۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مديران و كارآيي آن ها از ديدگاه مديران مدارس متوسطه شهر شيراز
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي ارتباطي
مقاله كارايي
مقاله مديران
مقاله جنسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: فولادچنگ محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: مرزوقي رحمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين مهارت هاي ارتباطي مديران و كارآيي آن ها از ديدگاه مديران مدارس متوسطه شهر شيراز بوده است. متغير پيش بين مهارت هاي ارتباطي مديران با سه بعد فردي، گروهي و سازماني و متغير ملاک، كارآيي مديران است. تعداد ۱۳۰ نفر از مديران دبيرستان هاي دولتي شهر شيراز در سال تحصيلي ۸۷- ۸۶ به شيوه نمونه گيري تصادفي سهميه اي به عنوان گروه نمونه انتخاب شد. ابزارهاي مورد استفاده اين پژوهش، دو پرسش نامه مهارت هاي ارتباطي و كارايي مديران بود. يافته ها نشان داد كه بر اساس ادراكات مديران، بين مهارت هاي ارتباطي مديران و كارآيي آن ها رابطه معنادار وجود دارد. نتايج به دست آمده از تحليل رگرسيون نشان داد كه بعد فردي مهارت هاي ارتباطي از نظر مديران قدرت پيش بيني كنندگي كارايي مديران را دارد (P£۰٫۲۵۰ و B=0.30)‎؛ ولي دو بعد مهارت هاي گروهي و سازماني نمي تواند كارايي مديران را پيش بيني كند. هم چنين مقايسه ميانگين نمرات مديران زن و مرد در زمينه مهارت هاي ارتباطي و كارايي نشان داد، مديران زن مهارت هاي ارتباطي و كارايي بيش تري نسبت به مديران مرد دارند.