مقاله بررسي رابطه بين نسبت Q توبين و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۲۰ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين نسبت Q توبين و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده
مقاله نسبت Q توبين
مقاله ارزش بازار سرمايه شركت
مقاله ميانگين موزون هزينه سرمايه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرپور فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: مستوفي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سهامداران به عنوان مالكان واحد تجاري در پي افزايش ثروت خود هستند و با توجه به اين كه افزايش ثروت، نتيجه عملكرد مطلوب واحد تجاري است، ارزشيابي واحد تجاري براي مالكان داراي اهميت فراوان است. براي ارزيابي عملكرد شركت ها معيارهاي مختلف ارايه شده كه از جمله جديدترين اين معيارها معيار ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده است. اين معيار بر اساس رويكرد اقتصادي در ارزيابي عملكرد مطرح شده كه محاسبه اين نسبت پيچيده و نيازمند متغيرهاي زيادي است. از طرفي نسبت Q توبين معياري است كه در تحقيقات متعدد مالي از آن استفاده شده و محاسبه آن نيز آسان مي باشد.
هدف از اين تحقيق بررسي همبستگي بين نسبت توبين و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده مي باشد. در صورتي كه بين اين دو معيار همبستگي وجود داشته باشد آنگاه با توجه به سهولت محاسبه نسبت Q توبين، سرمايه گذاران مي توانند از اين نسبت به جاي معيار ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده استفاده كنند. براي بررسي اين موضوع نمونه اي تصادفي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و از ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي همبستگي بين دو متغير استفاده شد. نتايج تحقيق بيانگر آن است كه در سطح اطمينان %۹۵ مي توان ادعا نمود كه بين نسبت Q توبين و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده رابطه معني داري وجود دارد.